Bohagsflytt.

Vi utför bohagsflytt oavsett storlek.
Vi genomför följande:
* besiktning av bohag.
* packning av lösöre.
* uppackning av lösöre.
* lastning/samlastning
* lossning.
* transport.
* grovmöblering.
* demontering och montering av möbler.

Flyttkartonger lånas ut gratis vid komplett bohagstransport.