Prisförfrågan

Vill du ha ett anbud eller veta på ett ungefär vad flytten ska kosta, skicka detta till våran mail: info@bbtab.se

Med följande:
* Bilder på ditt bohag.
* Hur stort är ditt bohag.
* Hur många trappor ner och upp.
* Finns det hiss.
* Packning och uppackning.
* Skall det Montera och demontera möbler.
* Från och till vilken adress.
* Vilket datum önskar du att flytten ska utföras.

Du kan även magasinera hela ditt bohag hos oss.